Hangostérkép.hu

SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁR HANGOSTÉRKÉPE

 

FÖLDSZINT

Bal oldali mellékág, Ruhatár

A forgóajtón áthaladva megérkezünk a könyvtár aulájába. Balra fordulunk 90 fokot és elindulunk előre. Szőnyeghatárhoz érkezünk, amely az épület bal oldali mellékágát határolja. Jobbra tőlünk a felső emeletre, balra pedig a -1. emeletre vezető függőlépcső található.
Szemben a ruhatár első sora. Balról a ruhatár pultja, jobbról pedig a parkolóházhoz vezető ajtó.
A helyiség végében keresztirányban húzódnak a látogatói ruhásszekrények sorai.
Mi a szőnyeghatártól 4-5 lépésnyire balra 90 fokot fordulunk. Tovább. Jobbra tőlünk nyílik az öltözőkhöz vezető mellékág, amelynek mindkét partján pultsor van.
Tovább egyenesen a főágon. Jobbról kétaknás lift (1. számú). Jobbról újabb ruhatári mellékág mellett haladunk el. Bal oldalon menetiránnyal ellentétes irányú függőlépcső.
Ebben a mellékágban csak jobb oldalt van pultsor, bal oldalon a 121. szoba (Ügyfélszolgálat), majd egy fémajtó (lejárat az előadótermekbe) található. Tovább haladva a folyosón eljutunk a ruhásszekrényekig.

Bal oldali mellékág, -1. emeletre

Az épület bal oldali mellékágát elválasztó szőnyeghatárhoz érkezve 4-5 lépés előre, majd balra 90 fokos fordulatot teszünk. Kihúzódunk a -1. emeletre vezető függőlépcsőhöz. Lemegyünk. Lifttel is megközelíthetjük az alattunk lévő szintet: a szőnyeghatár átlépését követően tovább egyenesen, enyhe jobbratartással a 2. számú liftig.

Bal oldali mellékág, Kiállítótér

A szőnyeghatár átlépését követően tovább egyenesen, enyhe jobbra tartással a 2. számú liftig. Jobbról kerüljük. Mögötte nagy, oszlopos térségbe érkezünk. Ez a kiállítótér.

Bal oldali mellékág, oldalági emeletekre vezető lépcsősor

Az épület bal oldali mellékágát elválasztó szőnyeghatárhoz érkezve 4-5 lépés előre, majd jobbra 90 fokos fordulatot teszünk. Átvágunk az első emeletre vezető függőlépcsősorhoz (2. számú).

Ezen az oldalon tárgyaljuk az oldalág további két szintjét is:
Oldalági 1. emelet. A lépcsőn felérve szemben fal, balra pedig hátra és előre is megnyíló folyosó található. Kihúzódva a falhoz induljunk el jobbra a folyosó rövid ágában. Itt nyílik a szinteket átívelő Kongresszusi-terem egyik bejárata.
Balra elindulva a folyosó hosszabbik ágában, a jobb oldali falhoz kihúzódva tovább egyenesen. A Kongresszusi-terem másik bejáratához érkezünk.
Pár lépés után ismét egy bejárat. Innen nyílik egy mellékág, amelynek végén a Kongresszusi-terembe vezető kétszárnyú ajtóhoz érkezünk. A főágban továbbhaladva először az akadálymentes WC, majd újabb - az általunk használttal elllentétes oldalon futó - függőlépcsősor következik. Utána női WC, kétaknás lift, a férfi WC ajtaja, majd a folyosó végén újabb, a Kongresszusi-teremhez vezető mellékág nyílik jobbról.
Oldalági 2. emelet. A lépcsőn felérve szemben fal. Balra fordulunk, kihúzódunk a falhoz. Jobbról megnyílik egy mellékági lépcsősor, ami a Kongresszusi-terem karzatához vezet. Tovább előre a főágban. Egymás után következnek: előadóterem ajtaja, férfi WC, jelöletlen ajtó, kétaknás lift, női WC, majd ismét egy bejárati ajtó a Kongresszusi-terembe.
A folyosó végén lépcsőfeljáró a karzatra, amelynek bejárata a feljáró végének jobb oldalán található.

Jobb oldali mellékág

A forgóajtón áthaladva megérkezünk a könyvtár aulájába. Jobbra fordulunk 90 fokot és elindulunk előre. Kétszárnyú fémajtó mögött az egyetemi kávézó L alakú helyisége található. Jobb oldalon magas asztalkák állnak, bal oldalon a hosszú pult foglal helyet, a pult folytatásaként bal oldalon a dohányzó helyiségben asztalok és székek. A bejárattal szemben az akadálymentes WC, tőle jobbra férfi WC, balra tőle pedig a női WC ajtaja.

Aula, bal oldal

A forgóajtón áthaladva megérkezünk a könyvtár aulájába.
Tovább előre a beléptetőrendszer felé. A kordon jobb szélén található a Regisztráció és a Visszavétel pultja. Bal szélén a Központi ügyfélszolgálat pultja foglal helyet.
A kordonon belül, jobb szélen, a viszavételi pult folytatásaként a Kölcsönzés kapott helyet.
Bal szélen, közel a beléptető korláthoz, egy beugróban nyílik az első lépcsőház.
Tovább egyenesen. A szőnyeghatár mentén haladva néhány lépésnyire a lépcsőháztól a látványlifthez érkezünk.
A lift előtt balra egy mellékág nyílik. A jobb partján haladva először a 4. számú lifthez érkezünk. Tovább. Egy raktárhelyiség ajtaja, majd akadálymentes WC következik.
A mellékág bal partján haladva, egy beugró túlsó oldali fala mentén sorrendben a következő helyiségek találhatóak: női WC, mosdókagyló, férfi WC.

Visszatérve az aulába, tovább a látványlift mellett elmenve előre. A látványlift oldalával szemben Jegyzetbolt található, amelynek két bejárata van. Kihúzódunk az aula bal szélére.
Balról végig oszlopsor, az aula végét keresztben kőlépcsős emelvény zárja le. Az SZTE Hallgatói Iroda az aula végében az azt követő folyosó-mellékág előtt található.
A mellékág egy beugró jobb oldalából nyílik meg. Betérve a folyosóra jobbról először a 001. szoba (SZTE Karrier Iroda) mellett haladunk el, majd a folyosóajtón belépve tovább egyenesen.
A következő ajtó a 002. számú (UNIV Design Stúdió), vele szemben a 017. számú (Hallgatói Centrum, Tárgyaló) ajtó, majd újra a jobb oldalon a 003. számú (SZTE Karrier Iroda, ügyvezető helyettes), utána a 004. számú iroda ajtaja található. A folyosóág végén van a 005. számú iroda (ügyvezető).
A 004. számú ajtóval szemben nyílik egy keresztfolyosó. Befordulunk balra. A bal oldalon sűrűn követi egymást öt ajtó. Ezek: férfi WC, női WC, férfi WC és raktárak. Jobbra áthúzódva tovább előre. Ezen az oldalon az első ajtó a 006. számú ( SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának irodája), a második a 007. számú (HÖK elnök irodája), a következő a 008. számú (HÖK Bizottságai irodája), majd a 010-es számú (Fogyatékossággal élő Hallgatók Ügyeinek Koordinációs Irodája) ajtó, majd 011. számmal az Életvezetési Tanácsadó Központ ajtaja. A folyosó végére értünk.

Aula, jobb oldal

A beléptető rendszeren áthaladva kihúzódunk az aula jobb oldalára. A fentebb már ismertetett kölcsönzőpult mellett elhaladva behúzódunk a szőnyeghatárig. Innen nyílik egy mellékág, ahol irodák és a hagyományos katalógus szekrényei találhatóak. Tovább. Elhaladunk egy Információs pult előtt.
Egyenes-tartással haladunk a szőnyeghatár mentén a kövezeten. Menetirányra merőlegesen asztalok. Mögötte szabadpolcos könyvek, majd folyóirat-olvasó asztalai és polcsora.
A jobbról nyitott olvasói tér bezárul, behúzódunk az üvegfalhoz.
A 0.008. számú ( 1. szemináriumi terem) ajtóhoz érkezünk.
Oszlop kisívű kerülése mellett tovább falkövetéssel. A 0.007. számú (2. szemináriumi terem) ajtó, majd oszlopkerülés után a 0.006. számú (3. szemináriumi terem) ajtó, illetve a 0.005. számú (Videokonferencia terem) ajtó mellett elhaladva eljutunk az aula végébe. Itt egy beugróban rövid folyosóág nyílik jobbra 90 fokra. A kis térség jobb oldalfalán üdítő és kávéautomaták, a folyosó végén, szemben jobb kéz felől a 0.003. számú (Altajisztika és Magyar őstörténeti gyűjtemény) ajtó, a bal oldalon pedig a 0.001. számú (Zenei és Audiovizuális dokumentumok gyűjteménye) ajtó található.
A beugróból balra, az aula végében nyílik meg a hátsó lépcsőház.