Hangos-térkép nyitólap

Országos Széchényi Könyvtár

 

7. emelet

A szintet a lifttől sugárirányban bejárva pásztázza végig a térképünk:

Libinfo, Központi tájékoztatás és Tájékoztató Segédkönyvtár
A liftből kilépve jobbra tőlünk katalógus-szekrények sorakoznak a Központi Tájékoztató Szolgálat (Libinfo) és Tájékoztató Segédkönyvtár jobb oldalunkra nyíló ajtajáig.
Tovább előre a Szolgálat helyiségének 2., majd 3. ajtajáig.
A Központi Tájékoztatás helyisége téglalap alapú, hossztengelye ránk merőleges. Mind a falak mentén, mind a térség közepén polcsorok állnak. A 1. és 3. ajtók előtt a galériára vezető függőlépcsők vannak. A Központi Tájékoztató helyiség középső ajtajával szemközt van a tájékoztató pult.
Ha a Libinfo mellett elhaladva tovább egyenesen a szemközti falig folytatódó katalógusszekrény-sor mellett megyünk, a sarokban szemközt lévő liftig jutunk.

Kutató és Történettudományi Olvasóterem
A liftből kilépve balra áthúzódunk, két ajtó, majd katalógus-szekrények mellett haladunk el, amelyek végénél balra 90 fokot fordulunk. Újabb katalógusszekrények mellé érkezünk, majd balról női WC ajtó, szemben a kifelé nyíló olvasótermi üvegajtó, balra pedig a lépcsőház felfelé futó lépcsősora található.
Az Olvasóterembe belépve szemben széles közlekedőtér húzódik a szemközti falig, amelyet asztalok, székek töltenek ki (434-455). A falak mentén polcsorok állnak.
A közlekedőből jobbra szűk átjárón át - az olvasótermi ügyeletes pultja mellett elhaladva - juthatunk be a nagy kiterjedésű olvasói térbe, amelyet 5 sorba rendezve asztalok és székek (601-660) töltenek ki. A két szélső sor dupla-asztalos. Ez a térség átvezet bennünket az Irodalomtudományi Olvasóterem területére.
A közlekedőtől balra eső térség jobb felében kutatófülkék sorakoznak (466, 407-413), bal felén pedig dupla asztalsor székekkel (414-433), illetve azon túl, a fal mentén, minden egyes ablaknyílás előtt is található egy-egy asztal székkel.
Ebben a helyiségrészben, a bal sarokban, a bejárati ajtó mentén lévő fal közelében a galériára vezető függőlépcső jelenthet akadályt (aláfutás veszélye).
A helyiség végében olvasótermi ügyeletes pultja áll.

Általános Olvasóterem
A liftből kilépve, balra húzódva elindulunk előre. A fal melletti katalógus-szekrények végében balra 90 fokot fordulva tovább előre újabb katalógusszekrények mellett. Pár lépés után ismét sarokhoz érkezünk, amit a hátunk mögé veszünk, majd egyenesen átvágunk a közlekedő téren. Utunkat állhatja a Kossuth-vitrin, illetve ha túlzottan kihúzódunk jobbra: katalógus-szekrények.
Szemben a sarokban nyílik az Olvasóterem ajtaja, jobbra a férfi WC, balra pedig a lépcsőház, felfelé futó lépcsősorral.
Az Olvasóterembe belépve szemben széles közlekedőtér húzódik a szemközti falig.
A közlekedőn túl, jobbra két sorba rendezett dupla asztalok és székek állnak (151-194), illetve a jobb oldalon, minden egyes ablaknyílás előtt is található egy-egy asztal székkel.
A közlekedőn túl, balra előbb az olvasótermi ügyeletes pultja mellett megyünk el, majd megnyílik a nagy kiterjedésű olvasói tér, 5 sorba rendezett dupla asztalokkal és székekkel (51-150). A terem végében, az asztalok mögött galériára vezető lépcsők vannak (aláfutás veszélye).
Ez a térség átvezet bennünket az Általános és Mikrofilm Olvasóterem területére.

Könyvkiadó Állomás és Regisztráció, valamint Reprográfiai Szolgálat
A liftből kilépve, balra húzódva elindulunk előre. A fal melletti katalógus-szekrények végében balra 90 fokot fordulva tovább előre újabb katalógusszekrények mellett. Pár lépés után ismét sarokhoz érkezünk, tovább előre. Átvágunk a Katalógustéren, előbb oszlopok, majd jobbról is, balról is katalógus-szekrények sora közt megyünk el.
Középütt két kis asztal kapott helyet, két kis székkel. (A jobb oldali szekrénysoron túl, azzal párhuzamosan találhatóak az online katalógusgépek asztalai.)
Tovább előre a szemközti falig. A Reprográfiai Szolgálat bejáratához érkeztünk. Innen jobbra, vitrinek mellett elhaladva érhetjük el a Könyvkiadó Állomás és Regisztráció két egymást követő ajtaját.
Az Állomás helyisége téglalap alapú, hossztengelye ránk merőleges. Szemben hosszú pultsor. A helyiség középső ajtajával szemben, jobbra elhelyezkedő pult elé terelőkordont telepítettek.
A Reprográfiai Szolgálat egy légterű az Állomással. A középső ajtóval szemben, balra van a pultja.

Általános és Mikrofilm Olvasóterem
Ha a Reprográfiai Szolgálattal szemben állunk, jobbra 90 fokos fordulat után, a vitrines fal mentén tovább folytatva utunkat eljutunk az Olvasóterem ajtajáig.
Az Olvasóterem bejáratától jobbra esik a lépcsőház, lefelé futó lépcsősorral.
Az Olvasóterembe belépve szemben széles közlekedőtér húzódik a szemközti falig.
A közlekedőn túl, jobbra előbb az olvasótermi ügyeletes pultja mellett megyünk el, majd megnyílik a nagy kiterjedésű olvasói tér, 5 sorba rendezett dupla asztalokkal és székekkel (51-150).
A közlekedőn túl, balra két sorba rendezett dupla asztalok és székek állnak (1-44), illetve a bal oldalon, minden egyes ablaknyílás előtt is található egy-egy asztal székkel. Ebben a helyiségrészben, a bal sarokban, a bejárati ajtó mentén lévő fal közelében a galériára vezető függőlépcső jelenthet akadályt (aláfutás veszélye).
A közlekedő végéből nyílik a Mikrofilm Olvasóteremhez vezető folyosó kétszárnyú, befelé nyíló üvegajtaja.
A folyosó kereszteződésében, a bal sarokban található az Olvasóterem ajtaja.

Irodalomtudományi és Hírlaptári Olvasóterem, Média Olvasóterem
Ha a Reprográfiai Szolgálattal szemben állunk, balra 90 fokos fordulat után, a vitrines fal mentén tovább folytatva utunkat eljutunk az Olvasóterem ajtajáig.
Az Olvasóterem bejáratától balra esik a lépcsőház, lefelé futó lépcsősorral.
Az Olvasóterembe belépve tágas előtérbe jutunk. Jobbra is, balra is a bejárati falra párhuzamosan pultsor húzódik.
A közlekedőtől jobbra eső részen három sorba rendezett asztalok és székek állnak (361-392), illetve azokon túl, az ablaknyílások előtt is található egy-egy asztal székkel. A helyiség végében galériára vezető lépcső jelenthet akadályt (aláfutás veszélye).
A közlekedőn túl, balra nagy kiterjedésű olvasói tér terül el (Hírlaptári Olvasóterem), 5 sorba rendezett asztalokkal és székekkel (601-660). Ez a térség átvezet bennünket a Kutató és Történettudományi Olvasóterem területére.
A közlekedő végében befelé nyíló dupla üvegajtón át jutunk a Média Olvasóterem folyosójára. Tovább előre az elágazásig, jobbra 90 fokos fordulat után két lépés távolságra a Média Olvasóterem ajtajához jutunk, melynek bal szárnya kifelé nyílik. A helyiségben rögtön balra áll az olvasótermi ügyeletes pultja. Szemben, 11 óra irányában, velünk párhuzamosan futó asztalsor található. Itt kaptak helyet az akadálymentesített számítógépek.