Hangostérkép nyitólap

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kéttannyelvű Gimnázium térképe

 

Földszint

Az előtérben lévő két, egymást követő kétszárnyú ajtón át jutunk a földszinti aulába.
Érkezés után oszlop állhatja utunkat.
A földszint kétfelé ágazik: bejárattal szemben, kissé balra átlósan előre húzódik a rövidebbik, jobbra, az aulán át a hosszabbik ág.
Balra, az épület végébe vezet egy nagy kiterjedésű több lépcsős dobogó.
A bejárattal szemben udvari ajtó nyílik.

Rövid ág

Szemközt fal és dísznövényládák. Átvágunk az aulán. 90 fokos fordulatot veszünk balra. Hirdetőtábla mellett haladunk el, majd betérünk a jobbról betorkolló folyosóra (rövid ág).
A torkolatban, a csapott sarkon büfépult. Ha pár lépést fordulás nélkül tovább megyünk, az 1. lépcsőhöz érkezünk.
Tovább a folyosón. Elhaladunk a büfé, majd két közvetlenül egymás mellett lévő ajtó (a 12., majd a 13.) mellett. Kétszárnyú ajtón megyünk át.
A folyosó kiszélesedik, balról ebédlő, a térség szemközti falán mosdósor.
Újabb kétszárnyú ajtó után a folyosó jobb oldalán nyílik a 14., majd néhány lépésnyire tőle a 15. és 16. számú terem ajtaja. Két utóbbi közvetlenül egymás mellett található.

Továbbhaladva a térség ismét folyosóvá szűkül. Jobbról öltözőszekrények állnak métereken át.
A szekrénysor megszakad, férfi WC ajtaja következik. Újabb szekrénysor, a végén női WC ajtaja. Női WC-vel szemben található a 30. és 31. számú ajtó.
Tovább. Jobbról K3. számú kétszárnyú udvari tele-üveg ajtó. Utána jobbról beugró a lifthez.
A rövid ág végéhez érkeztünk, ahol szemben a T9. számú kétszárnyú tűzzáró ajtó állhatja utunkat.

Rövid ág - tornatermi szakasz

Vasajtón át jutunk be a rövid ágról leágazó mellékfolyosóra.
Tovább haladva, pár lépés után, balról a K7-es számú udvari üvegajtóhoz érkezünk.
Folyosó végén jobbra szintén egy udvari üvegajtó található (K4).
A folyosó balra 90 fokban kanyarodik. Sarok után jobbról a tornaterem nagyméretű ajtói nyílnak (19A és 19B).
A tornatermi ajtókkal szemben öltözőajtók.

Hosszú ág

Bejárattól jobbra, rögtön a belső bejárati ajtó után 3 rögzített szék, utána a 40. ajtó, portaszolgálat.
Az aula jobb felén asztalok, székek csoportja, a sarokban jobbra a 41A, balra a 43A termek ajtaja, az aula bal felén a Károlyi szobor előugró félköríves talapzattal. A hosszanti ág középső része akadálymentes.
Átvágunk az aulán, bal oldalunkra vesszük a falat. Kétfokú lépcső megtétele után kezdődik a folyosó.
Balról ruhatár, majd a 9. ajtó mellett haladunk el.

Kisebb térre érkezünk. Jobb oldalán ruhatár, szemben a 44-es számú nagyterem kétszárnyú vasajtói találhatóak (T2. és T3. jelöléssel).
A teret elhagyjuk, majd kifelé nyitott kétszárnyú vasajtón kelünk át. Jobbról hosszan a nagyterem mobil fala húzódik. Bal oldalon négy ajtó sorakozik egymás után a következő sorrendben: 8., 7., 6., 5. Tovább.

Pár lépés után ismét kisebb térre érkezünk. Jobbról, a mellettünk húzódó falon a nagyterem két nagy ajtaja (T5. és T4. jelöléssel). Bal sarokból nyílik a 4A számú helyiség ajtaja.
Túlonnan, jobb oldalt ruhatár.
A téren egyenesen átvágva a 4. számú ajtóhoz érkezünk. Innentől kezdve a jobb oldali fal helyét a nagy kiterjedésű aula veszi át.
Az aulába jobbra letérve először egy kétfokú lépcsőhöz érkezünk, ami a folyosó és az aula közti szintkülönbséget hidalja át.
Az aula mellettünk húzódó falán előbb függönyös falrészlettel találkozhatunk, majd a 45A, 46., tovább balra a sarkon túl a 47. és a 48., majd a következő sarkon túl pedig a 49. számú terem ajtaja következik.

Visszatérve a folyosóra: Jobbról a felfelé futó lépcsősor határolja útvonalunkat, balról a 4., 3B, 3A, férfi WC, női WC ajtók következnek nagyjából azonos távolságra egymástól. A folyosó végén, szemben udvari vasajtó.
A hosszú ág végéhez érkeztünk.